Kocourkov

Vracíme se o 15 až 20 let zpět

Do doby, kdy se vedení města docela často objevovalo v tisku pod titulky Příborský kocoukov, Švejkovo a podobně.
Na zasedání Zastupitelstva Příbora dne 21.3. 2018 se hlasovalo o zřízení soukromé Základní školy na území města.
Městská rada předala do zastupitelstva materiál, ve kterém doporučuje zastupitelstvu schválit provoz soukromé Základní školy na území města Příbora“.
Citace účastníků zastupitelstva:
Jak vyplynulo z diskuze, které se zúčastnila i jedna z předkladatelek žádosti o souhlas, nová soukromá ZŠ by městu prospěla po mnoha stránkách:
– o podobné projekty malých škol s individuálním přístupem a rodinnou atmosférou je velký zájem, nebude-li tedy v Příboře, vznikne v některém blízkém městě
– Příbor potřebuje zvýšit zájem mladých o bydlení v Příboře, mladí často Příbor naopak opouštějí (tato nabídka by mohla pomoci změnit tento nepříznivý trend)
– nejde o žádnou výraznou konkurenci stávajícím školám
– Příbor má letitou tradici rozmanitých typů škol, tento projekt skvěle zapadá do jeho historie
– dlouhodobě není město schopno využít budovu školy na ulici Dukelské, zde se nabízí jedinečné řešení
Všechna vyjádření tedy hovořila v jednoznačný přínos pro město. K danému tématu se krom starosty a místostarostky neozval jediný zastupitel s jedinou výhradou proti.
Podobných argumentů zaznělo více. Ani jeden zastupitel se neozval s nějakou výhradou, s výjimkou starosty a místostarostky.
Velikým rozčarováním bylo samotní hlasování. Většina radních hlasovala proti vlastnímu usnesení a projekt odmítli podpořit rovněž ostatní zastupitelé.
Takové jednání zde v poslední době na celostátní úrovni předvádí hnutí ANO, které taktéž mění svá rozhodnutí z hodiny na hodinu, podle toho, odkud vítr fouká.
Reakci předkladatelky projektu není zapotřebí komentovat.
Na protest proti tomuto pohrdání aktivitami občanů opustili opoziční zastupitelé zasedání ZM.