Proč kandiduji do senátu?

Jako nestraník jsem se  v roce 2009 začal politicky angažovat v České pirátské straně pro její nejpřijatelnější názorové postoje k současnému dění. Má práce je většinou skryta v pozadí dění, nemám potřebu se zviditelňovat, což za současné situace předsedy kraje MSK a kandidáta do Senátu je spíše na škodu. Mé aktivity v místě bydliště jsou v rámci mých možností a největší podíl je věnován krajským aktivitám.

Z postu předsednictva kraje se nám podařilo sjednotit roztříštěné aktivity občanských skupin bojujících za zrušení těžby uhlí v kritických oblastech ČR a dotáhnout do konce jednání v Trojanovicích podpisem smlouvy „ČAPT“ /česká asociace proti těžbě/. Za zmínku stojí i podpora aktivit kolem průmyslové zóny v Mošnově.

Do senátu jsem se rozhodl kandidovat i navzdory hlasům, které vidí politické kandidáty jako „bojovníky o dobře placená místa“.

Co mne naopak podněcuje a nutí stát se senátorem  je skutečnost, že senát je v současné době jediným orgánem, který může zamezit nebo alespoň omezit vydávání velkého počtu nekvalitních zákonů, často novelizováním stávajících, mnohdy dostačujících funčních zákonů. My, jako stát  totiž neumíme jejich dodržování kontrolovat, proto vymýšlíme místo kontrol nové a nové „záplaty“. Jsme mistři v zákazech a omezování všeho a všech ve jménu „falešného“ pocitu bezpečí  jen pro naše pohodlí a bezstarostnost, což se zneužívá proti nám samotným a to si mnozí nechtějí připustit.

Jak jsem již zmínil, je senát jediným kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny a její výsledné práce. Dalším aspektem mé kandidatury je skutečnost, že senát je z valné většiny obsazen lékaři a kandidují ve valné většině lékaři. Budu tvořit jakousi protiváhu, protože nejen na poli zdravotnictví je zapotřebí v této společnosti změn.