Veřejná konzultace Evropské komise k přezkoumání kopírovacího monopolu (copyrightu)

cr980x381

Pokud nemáte mnoho času a umíte anglicky, můžete odpovědět na otázky následováním instrukcí na webu Help reform copyright! Po zodpovězení otázek si stáhnete soubor s Vašimi odpověďmi a ten odešlete na adresu Evropské komise. Pro ostatní je určen následující text. Nezajímá-li Vás však legislativní pozadí, můžete přeskočit rovnou na instrukce k vyplnění v sekci Vždyť to ale bude spousta práce! a dále.